Kontratatzailearen profila

LARREEN APROBETXAMENDUA 

Espediente-zenbakia: 2018-01 

Kontratu mota: Beste batzuk

Prozedura: Irekia

Epemuga:  

KONTRATAZIO MAHAIA

Hauek osatzen dute:

MAHAIBURUA: Jose Antonio Maruri Urizar jauna, Nabarnizko Alkate-Udalburua

MAHAIKIDEAK: 
  Bernardo Goiriena Goiriena jauna, Udaleko zinegotzia
  Jaione Oar Etxebarria andrea, Udaleko zinegotzia
  Emilia González Madariaga andrea, Udaleko iIdazkari-kontuhartzailea

IDAZKARIA: Oihana Goiriena Foruria andrea, Udaleko funtzionarioa

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: